ISSN 2219-9365

 

Международный научно-технический журнал "Измерительная и вычислительная техника в технологических процессах"

Міжнародний науково-технічний журнал "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах"

International scientific-technical magazine "Measuring and Computing Devices in Technological Processes"

Заснований в травні 1997 р.
Виходить 2 рази на рік

Засновники:
Хмельницький національний університет
Українська технологічна академія (м. Київ)

Видавець:
Українська технологічна академія (м. Київ)

Затверджений як фахове видання
Постановою президії ВАК України
від 10.02.2010 № 1-05/1

Головний редактор:
д.т.н., проф. I. В. Троцишин (інформація в scopus)

Заступник головного редактора та голова редакційної колегії
д.т.н., проф. В.Т. Кондратов

Відповідальний секретар:
д.т.н., проф. I. В. Троцишин


Редакційна колегія:

Бубулис Алгимантас, д.т.н., проф. (Литва)
Вільям Кей Джі, д.т.н., проф., (Республіка Корея)
Водотовка В.І., д.т.н., проф.
Дивак М.П., д.т.н., проф.
Дудикевич В.Б., д.т.н., проф.
Жултовський Богдан, д.т.н., проф. (Польща)
Борботько Т.В., д.т.н., проф. (Білорусія)
Здоренко В.Г., д.т.н., проф.
Злепко С.М., д.т.н., проф.
Каплун В.Г., д.т.н., проф.
Кичак В.М., д.т.н., проф.
Коробко Є.В., д.т.н., проф. (Білорусія)
Косенков В.Д., к.т.н., проф.
Кузьмін І.В., д.т.н., проф.
Лепіх Я.І., д.ф-м.н., проф.
Мансуров Тофік Магомедович, д.т.н., проф. (Азербайджан)
Мельник А.О., д.т.н., проф.
Натріашвілі Тамаз Мамієвич, д.т.н., проф. (Грузія)
Павлов С.В., д.т.н., проф.
Підченко С.К., д.т.н., проф.
Попов Валентин, д. природничих н., проф. (Німеччина)
Пунченко О.П., д.філ.н., проф.
Ройзман В.П., д.т.н., проф.
Романюк В.В., д.т.н., проф
Романюк О.Н., д.т.н., проф.
Ротштейн О.П., д.т.н., проф. (Ізраїль)
Себко В.В., д.т.н., проф.
Сопрунюк П.М., д.т.н., проф.
Стахов О.П., д.т.н., проф. (Канада)
Стенцель Й.І., д.т.н., проф.
Сурду М.М., д.т.н., проф.
Толбатов А.В. к.т.н., доц.,
Туз Ю.М., д.т.н., проф.
Цветков В.Ю., д.т.н., проф. (Білорусія)
Шарпан О.Б., д.т.н., проф.
Шевченко К.Л., д.т.н., проф.

Зареєстровано Міністерством юстиції України
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №16040-4512ПР від 16 грудня 2009 року.