ISSN 2219-9365

Международный научно-технический журнал "Измерительная и вычислительная техника в технологических процессах"

Міжнародний науково-технічний журнал "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах"

International scientific-technical magazine "Measuring and Computing Devices in Technological Processes"

Заснований в травні 1997 р.
Виходить 2 рази на рік

Засновники:
Хмельницький національний університет
Українська технологічна академія (м. Київ)

Видавець:
Хмельницький національний університет

Затверджений як фахове видання
Постановою президії ВАК України
від 10.02.2010 № 1-05/1

Головний редактор:
д.т.н., проф. I. В. Троцишин (інформація в scopus)

Відповідальний секретар:
д.т.н., проф. I. В. Троцишин


Редакційна колегія:

I.Л.Афонін (Україна, Севастополь),
В.I.Водотовка (Україна, Київ),
Г.Ф.Гордiєнко (Україна, Хмельницький),
В.Б.Дудикевич (Україна, Львів),
Ж.Е.Желкобаев (Росія, Москва),
С.М.Злепко (Україна, Вінниця),
Г.С.Калда (Україна, Хмельницький),
В.Г.Камбург (Росія, Пенза,),
В.Г.Каплун (Україна, Хмельницький),
С.А.Кравченко (Росiя, Санкт-Петербург),
В.П.Кожем‘яко (Україна, Вінниця),
В.М Кичак (Україна, Вінниця),
В.Т.Кондратов (Україна, Київ),
В.Д.Косенков (Україна, Хмельницький),
I.В.Кузьмін (Україна, Вінниця),
Я.І.Лепіх (Україна, Одеса),
A.О.Мельник (Україна, Львів),
Ю.Ф.Павленко (Україна, Харкiв),
О.М.Петренко (Англія, Лоднон),
М.Б.Проценко (Україна, Одеса),
О.П. Пунченко (Україна, Одеса),
В.П.Ройзман (Україна, Хмельницький),
О.П.Ротштейн (Ізраїль, Єрусалим),
В.П.Тарасенко (Україна, Київ),
Ю.О.Скрипник (Україна, Київ, голова редакційної колегії),
М.М.Сурду (Україна, Київ),
П.М.Сoпрунюк (Україна, Львів),
О.П.Стахов (Канада),
Й.I.Стенцель (Україна, Северодонецьк),
М.А. Філінюк (Україна, Вінниця),
О.Б.Шарпан (Україна, Київ).

Зареєстровано Міністерством юстиції України
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №16040-4512ПР від 16 грудня 2009 року.